Φασματικός Οφθαλμικός Τομογράφος

Στο ιατρείο μας λειτουργεί πλέον τμήμα οπτικής τομογραφίας συνοχής, με την αγορά φασματικού οφθαλμικού τομογράφου υψηλής διακριτικής ικανότητας (<3μm).

Έτσι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα, αναβαθμίζεται σε πολύ υψηλού επιπέδου.

Περισσότερα για τον Φασματικό Οφθαλμικό Τομογράφο Copernicus Plus μπορείτε να διαβάσετε εδώ.