Το ιστολόγιο του Kostas

Φασματικός Οφθαλμικός Τομογράφος

Στο ιατρείο μας λειτουργεί πλέον τμήμα οπτικής τομογραφίας συνοχής, με την αγορά φασματικού οφθαλμικού τομογράφου υψηλής διακριτικής ικανότητας (<3μm).

Έτσι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα, αναβαθμίζεται σε πολύ υψηλού επιπέδου.

Περισσότερα για τον Φασματικό Οφθαλμικό Τομογράφο Copernicus Plus μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Αρθογραφία - Νέα

Αρθογραφία Ιατρού - Νέα - Επιστημονικά Άρθρα: Σε αυτόν εδώ το χώρο θα υπάρχει αρθρογραφία του ιατρού σχετικά με παθήσεις, νέες επεμβάσεις και αντιμετώπισή τους, νέα και ανακοινώσεις του ιατρέιου, καθώς και επιστημονικά άρθρα σχετικά με την οφθαλμολογία.