Αρθογραφία - Νέα

Αρθογραφία Ιατρού - Νέα - Επιστημονικά Άρθρα: Σε αυτόν εδώ το χώρο θα υπάρχει αρθρογραφία του ιατρού σχετικά με παθήσεις, νέες επεμβάσεις και αντιμετώπισή τους, νέα και ανακοινώσεις του ιατρέιου, καθώς και επιστημονικά άρθρα σχετικά με την οφθαλμολογία.