Φασματικός Οφθαλμικός Τομογράφος

Φασματικός Οφθαλμικός Τομογράφος Copernicus Plus

Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά

  • Υψηλή αξονική ανάλυση 3μm. Η πραγματική αξονική ανάλυση (3μm) προκύπτει από την χρησιμοποιούμενη πηγή φωτός (SLED 840nm).
  • Υψηλή ταχύτητα σάρωσης των 27.000 A-scan/sec.
  • Πατενταρισμένο σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης του σπεκτρομέτρου που εξασφαλίζει τη συνεχή και μέγιστη απόδοση του συστήματος.
  • Ο Copernicus Plus προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης της εξέτασης (αριθμό B-scan, αριθμό A-scan, συνολικό χρόνο σάρωσης) ανάλογα με το πόσο συνεργάσιμος είναι ο κάθε ασθενής!
  • Ο μοντέρνος σχεδιασμός, η άριστη ποιότητα κατασκευής και η εργονομία, κατατάσσουν το Copernicus Plus στην κορυφή της αγοράς. Ο υπολογιστής και η οθόνη είναι ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα η θέση του χειριστή να βρίσκεται στο πλάι, δίπλα και αντικρυστά από τον τομογράφο, χαρίζοντας μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία. Διευκολύνεται έτσι και η τοποθέτησή του ακόμα και σε μικρούς χώρους.
 

 

Ανάλυση 8 στοιβάδων

Το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα τις 8 στοιβάδες του αμφιβληστροειδή, επιτρέποντας την ακριβή διάγνωση και τη χαρτογράφηση αλλαγών που μπορεί να προκύψουν.

 

Υψηλής ποιότητας εικόνα

η τεχνολογία μείωσης του θορύβου της εικόνας παρέχει λεπτομερή απεικόνιση υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας, απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση.

 

3D Imaging

Η τρισδιάστατη απεικόνιση Advanced 3D προσφέρει πολλαπλά εργαλεία απεικόνισης και επεξεργασίας δίνοντας τη δυνατότητα για διαχωρισμό των στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς και προβολή μόνο των επιθυμητών, απεικόνιση του υαλώδους, peeling, masking, ZOOM, κλπ.

Ειδικό module Ωχράς Κηλίδας

Με αναλύσεις και τοπογραφικούς χάρτες για Retina, RNFL, RPE, Inner/Outer segment του RPE και σύγκρισή τους με το φυσιολογικό.

Ειδικό module Γλαυκώματος

Με αξιοπιστία και κορυφαία εργαλεία όπως πλήρης ανάλυση οπτικού νεύρου με χαρακτηρισμό του ασθενή σε κλίμακα DDLS (Disk Damage Likelihood Scale/Spaeth), αυτόματη αναγνώριση των Disk και Cup, υπολογισμός εμβαδού για disk cup rim, αναλογία εμβαδού cup/disc, υπολογισμός όγκου για disc cup rim, αναλογία όγκου cup/disc, πάχος RNFL ανά τομέα γύρω από το οπτικό νεύρο, ασύμμετρη και συμμετρική ανάλυση εξέλιξης του γλαυκώματος.

Ανάλυση πρόσθιου θαλάμου

Τομογραφία κερατοειδή και γωνίας πρόσθιου θαλάμου με αναλυτικούς χάρτες.

 

Λογισμικό

Το πλήρες λογισμικό και η ενσωματωμένη βάση δεδομένων φυσιολογικών τιμών το καθιστούν ιδιαίτερα αξιόπιστο στην ανάλυση του αμφιβληστροειδή, τη μελέτη του οπτικού νεύρου και των γαγγλιακών κυττάρων, του κερατοειδή και του υαλώδους σώματος.

Ο Copernicus Plus μπορεί να αναβαθμιστεί προαιρετικά και με τη δυνατότητα της OCT αγγειογραφίας.

 

Δικτύωση

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω δικτύου και με άλλους υπολογιστές για πρόσβαση στη βάση δεδομένων και διαχείρηση τψν εξετάσεων των ασθενών.